Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de rehabilitació, millora de l’eficiència energètica i instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici Biblioteca-Dipòsit de les Aigües de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.