Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres del Nou Centre d’Atenció Primària Sant Celoni. Barcelona.