Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres del nou Hospital d’Atenció Intermèdia de Mataró. Clau: HMB-24278