Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres RAM de reforma i ampliació del Parc de Bombers de Reus (Tarragona).