Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció d’obra de les obres de Millora de l’eficiència energètica de l’envolvent de l’edifici i de les instal·lacions del Centre d’Atenció Primària Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat. Clau: CAP-19266