Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció d’obra de les obres de Reparació i millora tèrmica de l’envolvent de l’edifici de l’Arxiu Nacional de Catalunya, a Sant Cugat del Vallès. (Reforma). Clau: SGC-22214