Concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció d’obra de les obres del nou Centre d’Atenció Primària Santa Coloma de Farners. Clau: CAP-23212