Concurs de projectes per a l’adjudicació d’un contracte de serveis per la redacció del projecte bàsic, projecte executiu, estudi de seguretat i salut i direcció facultativa de les obres d’urbanització de la Plaça l’Amistat de Torrefarrera (Lleida).