Concurs de projectes relatiu a la redacció de l’avantprojecte i el projecte executiu de la reurbanització del barri del Rost d’Alella (Barcelona).