Concurs de projectes relatiu a la redacció del projecte bàsic i executiu, i la posterior direcció de les obres d’un nou pavelló esportiu i l’espai públic exterior a Soses (Lleida).