Concurs de projectes restringit, amb doble modalitat d’entrada, on intervenen majoritàriament un conjunt d’experts en matèria d’arquitectura (en endavant Jurat o membres del Jurat), amb compensacions als participants seleccionats per presentar una proposta que requereix d’un desenvolupament original i impliació intel·lectual. Reus (Tarragona).