Concurs d’idees a una fase per al disseny i execució de la tematització de la nova atracció «Caiguda Lliure» i els seus entorns al Parc d’atraccions Tibidabo de Barcelona.