Concurs d’idees per a l’adjudicació dels serveis d’arquitectura per la redacció del projecte i direcció de les obres «Rehabilitació sostenibles de les cases del Castell». Amposta (Tarragona).