Concurso de proyectos. Redacció dels projectes i la direcció de les obres de connexió ciclista i per vianants amb recuperació ambiental del riu Sec, entre Badia del Vallès i Cerdanyola del Vallès. Fase 1 àmbit Badia, Fase 2 àmbit Cerdanyola (Barcelona).