Constitueix l’objecte del contracte l’execució de l’obra Instal·lació solar fotovoltaica per autocosum col·lectiu a l’edifici de la Filadora de Mollet del Vallès (Barcelona).