Contractació conjunta de redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior Execució de les obres d’ampliació de l’institut-escola Lluís Piquer a Parets del Vallès (Barcelona).