Contractació conjunta dels serveis de redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior Direcció de les obres de modernització i actualització de les instal·lacions per millorar l’eficiència energètica del CAR de Sant Cugat (Barcelona).