Contractació conjunta dels serveis de redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior direcció d’obra per l’ampliació de l’escola Mont – Roig, de Balaguer (Lleida).