Contractació de la redacció del projecte bàsic i del projecte executiu de la reforma i rehabilitacvió de l’edifici, instal·lacions i recinte del Mercavallès. Barcelona.