Contractació de serveis de Gestió Integral de Coordinació de Seguretat i Salut de l’execució dels projectes d’interès de la Direcció de Parcs i Jardins i la Redacció d’Estudis de Seguretat i Salut, amb mesures de contractació pública sostenible.