Contractació de treballs d’inspecció destinats a registrar l’estat de l’espai públic de la ciutat de Barcelona en continu.