Contractació del servei d’assistència tècnica de direcció facultativa de les obres d’edificació i obra civil 2022. Calonge i Sant Antoni (Girona).