Contractació del servei de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, estudi de seguretat i salut i projecte per la sol·licitud de la corresponent llicència ambiental, pla de gestió de residus, així com la direcció de les obres d’urbanització, enginyeria, i coordinador de seguretat i salut per la urbanització de l’aparcament al Campus de Cappont i la tanca perimetral del campus d’ETSEA de la Universitat de Lleida.