Contractació del servei de consultoria i assistència tècnica per al modelatge BIM del projecte de reforma de l’edifici del carrer Cecili Metel, 18, de Palma, i altres prestacions.