Contractació del servei de direcció de les obres, direcció d’execució de les obres i coordinació de seguretat i salut en fase d’obra per a l’execució de les obres d’arranjament de la coberta de l’edifici de l’antiga fàbrica «LA TORTUGA» de Dosrius (Barcelona).