Contractació del servei de Direcció facultativa, direcció executiva, i control de qualitat tant de l’execució de l’obra civil com de les instal·lacions, durant l’execució de la reforma del projecte «Remodelació de l’àrea sociosanitària i la residència assistida de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell»