Contractació del servei de la Direcció Facultativa (DF), Coordinació de Seguretat i Salut (CSS) i la Vigilància Ambiental (VA) de l’execució de les obres de recuperació de la Bassa Nova i el seu entorn immediat. Reus (Tarragona).