Contractació del servei de redacció del projecte de càlcul estructural i direcció d’obra d’edifici d’oficines de Cecili Metel, 18, de Palma, inclòs en el Pla d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP) Autonòmic de les Illes Balears.