Contractació del servei per a la direcció d’execució de l’obra corresponent al projecte de l’ampliació de l’Institut Escola Calderí Pic del Vent