Contractació del servei per a la redacció del projecte tècnic, bàsic i executiu, de construcció d’una piscina d’estiu descoberta a la zona esportiva de Can Sans