Contractació del servei per a l’actualització i modificació de la documentació per a l’Aprovació Inicial del POUM de Sant Fruitós de Bages, les quals es troben contemplades a l’informe de l’arquitecta municipal Sra. Eva Fortuny Gasol de 15 de Desembre de 2022 (Barcelona).