Contractació del servei relatiu a la redacció del projecte executiu per la reforma dels espais destinats a cuina en el centre penitenciari de Ponent (Lleida).