Contractació del serveis d’assistència tècnica d’enginyeria i arquitectura per la direcció d’operacions i enginyeria del BST