Contractació dels serveis complementaris de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de l’obra d’instal·lació d’un sistema d’autoconsum energètic amb tecnologia fotovoltaica en instal·lacions esportives.