Contractació dels serveis de direcció de les obres (direcció de les obres i documentació final d’obra i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució) en les obres de reurbanització i rehabilitació de ferms que afecten a diversos carrers del municipi d’Argentona (Barcelona).