Contractació dels serveis de direcció, direcció executiva de les obres, control de qualitat i la coordinació de la seguretat i salut de les obres de reurbanització dels carrers Verge de l’Assumpció, Manuel de Manuel de Falla i Escultor Llimona. Barberà del Vallès (Barcelona).