Contractació dels serveis de redacció del Pla Local d’Habitatge del municipi de Sabadell (PLHS), per als anys 2024-2030.