Contractació dels Serveis d’una Oficina tècnica per al desplegament del Programa de Regeneració Urbana, amb mesures de contractació pública sostenible. Barcelona.