Contractació dels Serveis d’una Oficina tècnica per al desplegament del Programa de Regeneració Urbana. Barcelona.