Contractació dels serveis per a la direcció facultativa i per a la direcció executiva del projecte d’obra de la nova escola Madrenc de Vilablareix (Girona).