Contractació dels Serveis per la Redacció, Direcció i Coordinació de Seguretat i Salut del Projecte d’Obres de rehabilitació d’edifici per un nou equipament d’usos mixtes al C/ Primer de Maig, núm. 7 de Santa Margarida de Montbui. Exp. 1430/2023.