Contractació d’un equip tècnic especialitzat per dur a terme la supervisió de la seguretat i salut dels projectes i obres promogudes per Barcelona de Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA), assessorar en la implantació del pla d’acció preventiva i supervisar les accions del servei de prevenció aliè, així com gestionar la tramitació tècnica dels expedients de reclamació patrimonial o qualsevol altra reclamació que porti causa en l’objecte d’una obra promoguda i contractada per BIMSA. Barcelona.