Contractació promoguda pel Servei de Patrimoni Històric i Turisme dels serveis de redacció del Pla Director del Monestir de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).