Contracte administratiu de servei per redacció del «Projecte d’execució i activitat de l’Arxiu Municipal de Marratxí, direcció facultativa i la redacció i coordinació de seguretat i salut d’obres» (Mallorca).