Contracte de servei de Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres descrites al «Projecte de bàsic i d’execució de l’adaptació del local situat al carrer Dr. Robert, 45 a oficina administrativa (exp. obres: 3/2022/COOS). Rubí (Barcelona).