Contracte de servei de redacció del projecte bàsic i d’execució i la direcció facultativa de les obres de “Reforma i rehabilitació de la masia de Can Corominas per a les noves oficines municipals”, mitjançant un equip tècnic format per despatxos d’arquitectura i d’enginyeria, a partir de les bases de la convocatòria i dels documents presentats a la sol•licitud del Pirep local per part de l’Ajuntament, i que han sigut beneficiaris de l’ajut S’adjunten com a Annex 1 i 2, els plafons presentats i les partides objectes de l’ajut, respectivament. Els equips/despatxos d’arquitectura i enginyeria propostes/adscrits per a la redacció del projecte i la direcció d’obres, només podran participar en la proposició d’un únic licitador (no podran concórrer en més d’un equip). L’incompliment d’aquesta condició implicarà la no admissió de les proposicions en que participi un mateix equip/despatx d’arquitecte o enginyer. Els treballs lliurats seran propietat de l’Ajuntament de Bigues i Riells del Fai