Contracte de servei de redacció del projecte executiu d’obra de reforma de la biblioteca municipal de Tremp Maria Barbal desenvolupant el “Projecte bàsic per a la millora de la salubritat, l’eficiència energètica i el programa funcional de la Biblioteca Pública Maria Barbal de Tremp” redactat per encàrrec de l’Ajuntament per l’arquitecte Benjamí Borrell Oliva, amb un pressupost de 302.353.70 €.- IVA inclòs, la direcció tècnica d’aquesta obra i coordinació de seguretat i salut (Lleida).