Contracte de serveis consistent en la redacció del projecte executiu, la direcció de l’obra i coordinació de seguretat i salut de la nova biblioteca municipal. Pobla de Segur (Lleida).