CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA, DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL MERCAT DE LA BOQUERIA DE BARCELONA.