Contracte de serveis de direcció d’obra, control de qualitat i coordinació de seguretat i salut de les obres incloses al projecte «Projecte bàsic i executiu de consolidació del paviment del camí dels darreres del carrer Julià Fuchs». Monistrol de Montserrat (Barcelona).